WRM-22 - Podręcznik projektowania drogowych obiektów mostowych według Eurokodów w praktyce: rozdziały od 7 do 11
#1
Zapraszamy do dyskusji
Odpowiedz
#2
W rozdziałach dotyczących obliczeń filara mostowego w miejscach dotyczących analizy efektów drugiego (rozdział 8, 9, 10) rzędu zastosowano błędny wzór na smukłość graniczną - brakuje pierwiastka w mianowniku ułamka (wzór z EC-1992-1-1 5.8.3.1.(1)). Poprawa wzoru spowoduje, że pojawia się konieczność analizy efektów drugiego rzędu.
Odpowiedz