WRD-83-3 - Wytyczne utrzymania dróg samorządowych. Część 3: Katalog typowych rozwiązań materiałowo-technologicznych stosowanych przy remontach
#1
Zapraszamy do dyskusji
Odpowiedz
#2
Dzień dobry,

W katalogu znalazło się wiele technologi dotyczących remontów nawierzchni z betonu cementowego, dlaczego pominięto rozwiązania z powodzeniem stosowane w USA, nakładek fibrobetonowych "white to white"? A które były również prezentowane, ale jako betony specjalne (bez włókien) przez jedną z firm na kongresie drogowym?

Katalog zakłada technologię naprawy nawierzchni z betonu cementowego i nawierzchni asfaltowych w technologiach pierwotnych (z tego samego materiału). Dlaczego nie uwzględniono możliwości naprawy w technologiach mieszanych np. whitetopping? Czy nie byłoby to właściwe z uwagi na przyjęcie obciążenia na oś 115 kN?

W pkt 5.8.2. znajduje się zapis o zastosowaniu betonu z dodatkiem polimerów? Co autor miał na myśli pisząc o dodatkach polimerów, jakie to dodatki?
Odpowiedz
#3
Witam Państwa,

uwagi ogólne - redakcyjne dotyczące WRD-83-1; WRD-83-2 oraz WRD-83-3
1) w wytycznych i spisie treści konieczna jest numeracja stron
2) wnioskuję o włączenie do zespołów autorskich praktycznej strony zastosowania w przyszłości tych specyfikacji, czyli przedstawicieli: projektantów, wykonawców i najważniejszej grupy: odbiorców czyli zarządców dróg samorządowych.   
3) Dokument musi stanowić pomoc dla zamawiającego w postaci tabel i rysunków (schematów) zawierających: parametry rozwiązania technicznego, wymiary, dane materiałowe, które pozwolą zamawiającemu określić warunki kontraktowe przy przetargach i zlecaniu robót. 
Obecnie poziom ogólności jest zbyt wysoki. Jest to raczej monografia na temat różnych rozwiązań technologii utrzymaniowych i remontowych.

Rozumiem, że zapisy są sformułowane w taki sposób, aby nie eliminować technologii i rozwiązań, które dopiero wejdą do praktyki remontowej w przyszłości, jednak sama forma dokumentu (zgodna z nazwą wytyczne) wymaga gruntownej korekty. Proszę skorzystać z przykładów:  np. Katalog KTKNPiP czy Specyfikacje techniczne opracowane i obowiązujące w ZDW Katowice.

W dokumencie WRD-83-3 (w rozdziałach dot. betonu) zostały przedstawione zdjęcia skopiowane z Concrete Pavement Preservation Guide, Second Edition, Sept. 2014, wydane przez U.S. Dept. of Transportation, Federal Highway Administration No. FHWA-HIF-14-014. Czy autorzy dysponują prawem do publikacji tych zdjęć w oficjalnym dokumencie? Brak notki potwierdzającej.

Uwagi szczegółowe do WRD-83-3 dotyczące pkt 5. Typowe rozwiązania materiałowo-technologiczne przy remontach ... nawierzchni betonowych:
p. 5.1 akapit 2.
a) słowo "frezowanie" zamienić na: "szlifowanie" lub "nacinanie" - "frezowanie" dotyczy zabiegu frezowania nawierzchni przy pomocy urządzenia zwanego frezarką (narzędziem roboczym jest bęben, w którym osadzone są frezy palcowe, zasada frezowania jest udarowa). Zasadą działania maszyny do grinding/grooving jest nacinanie rowków w betonie przy pomocy tarcz tnących wyposażonych w segmenty diamentowe -ale jest to nacinanie (potocznie zwane też szlifowaniem), nie frezowanie
c) zastąpić "zszywanie" słowem "kotwienie diagonalne" - zgodnie z opisem w treści,
e) zastąpić "wymiana dybli i kotew" na "wtórne dyblowanie i kotwienie" - taka nomenklatura obowiązuje w specyfikacjach zagranicznych. Faktycznie istniejące dyble i kotwy nie są wymieniane tylko rozcinane a ich funkcję przejmują nowe dyble i kotwy wbudowane w terminie późniejszym
f) zastąpić "wyrównanie poziomu i stabilizacja płyt" terminem "stabilizacja i unoszenie płyt" - znowu jest to kwestia obowiązującej nomenklatury i spójności z innymi dokumentami, które stanowią specyfikacje wdrożonych w Polsce rozwiązań technologicznych.
Powyższe uwagi dotyczą również tytułów rozdziałów i opisów w dalszej części dokumentu.    
k) "frezowanie głębokie" jest użyte prawidłowo, dlatego koniecznie trzeba zmienić zapisy wyżej, aby odróżnić te technologie

Ciąg dalszy w następnych wiadomościach
Odpowiedz
#4
Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam uwagi, które są uzupełnieniem i rozszerzeniem poprzedniego posta. 
Dokument dotyczy WRD-83-1/2/3 zbiorczo, ponieważ są to dokumenty powiązane merytorycznie. 
Poprzedni mój post można zatem skasować. 

Pozdrawiam

Piotr Heinrich
Odpowiedz