WRD-32-2 - Wytyczne projektowania węzłów drogowych. Część 2: Elementy węzłów
#1
Tresc
Odpowiedz
#2
Kilka uwag do WRD-32-2:

1. Na rys. 6.1.3.1 na schematach ZŁ 2 i ZŁ 3 nie pokazano linii wydzielających.

2. W p. 7.1 podano wymóg: "Obszar przeplatania może występować na jezdni głównej drogi klasy S z prędkością do projektowania w obszarze węzła nie większą niż 90 km/h i na drogach niższych klas oraz na jezdniach zbierająco-rozprowadzających oraz na łącznicach."
Jednocześnie dwie strony dalej, w tab. "7.3.1. Wyznaczanie wartości minimalnej długości odcinka przeplatania Lp (na podstawie [4])" wymieniono również drogi klasy A oraz o "prędkości dopuszczalnej nie większej niż 100km/h".
Pomiędzy ww. zapisami zachodzi sprzeczność lub są one niejednoznaczne.

3. W tab. 7.3.1. w kolumnie "Układ potoków ruchu" są nieścisłe i niespójne opisy poszczególnych przypadków (np. wzajemnie zamieniono miejscami opisy: "Brak przeplatania na
zewnętrznym pasie" i "Brak przeplatania na wewnętrznym pasie").

4. W tab. 7.3.1. jest nieprecyzyjna nazwa lewej kolumny "Na jezdni głównej drogi wyższej klasy". Wnioskując z nazwy prawej kolumny (tj.: "Na jezdni głównej drogi niższej klasy niż S, na
jezdni zbierająco-rozprowadzającej lub na łącznicy"), poprawna nazwa lewej kolumny powinna brzmieć: "Na jezdni głównej drogi klasy S i wyższej".

5. Jeżeli w tab. 7.3.1. lewa kolumna obejmuje drogi klasy S i wyższej (zgodnie z wcześniejszą uwagą) i jeżeli w wierszu 2) Lp=200m dotyczy "prędkości dopuszczalnej nie
większej niż 100km/h", to Lp = 250m dotyczy prędkości wyższych, a zatem w przypadku drogi klasy A dotyczy również prędkości 140km/h - czy taki był zamiar twórców tego zapisu i czy dla prędkości dopuszczalnej 140km/h długość Lp nie powinna być większa niż 250m?

6. W tab. 8.2.1. na schemacie węzła karo z rozsuniętymi skrzyżowaniami zostały narysowane 4 małe okręgi ("kółka") na skrzyżowaniach, sugerujące że są to 4 ronda. Zamiast tych "kółek" powinny być tam narysowane po prostu przecięcia linii.

7. Na rysunkach z przykładowymi rozwiązaniami węzłów bardzo przyda się zacieniowanie/zakreskowanie pasów dzielących, zwłaszcza na odcinkach występowania jednostronnej JZR.
Odpowiedz
#3
W "Rozdziale 5. Zasady projektowania łącznic i jezdni zbierająco – rozprowadzających" brakuje zakresów stosowania poszczególnych typów łącznic (jak np. w diagramie w "Komentarzu do warunków technicznych dla dróg publicznych" z 2002 roku, gdzie na rys. 3.57 pokazano zakresy stosowania łącznic P1/P2/P2 w zależności od długości łącznicy i natężenia ruchu, w odniesieniu do paragrafu 87 rozporządzenia).
Odpowiedz