WRD-32-1 - Wytyczne projektowania węzłów drogowych. Część 1: Wymagania podstawowe
#1
Zapraszamy do dyskusji
Odpowiedz
#2
Uwagi do WRD-32-1:

1. Na rys. "4.4.3. Przykłady występowania lub braku jezdni zbierająco – rozprowadzającej." pokazano 2 schematy, każdy z przeplataniem na JZR, a jeden z tych schematów (a) powinien być bez JZR.

2. W p. 4.5.1 (9) 1) c) jako jedno z przeciwwskazań stosowania węzła trąbka podano: "niekorzystne warunki ruchu relacji skrętu w lewo". Proponuję doprecyzować ten zapis i uzupełnić go (analogicznie do punktu podanego kilka linijek wyżej) o dopisek: "z drogi głównej (trąbka lewa)".
Odpowiedz