WRD-31-3 - Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Część 3: Ronda
#1
Zapraszamy do dyskusji
Odpowiedz
#2
1. Na rysunku Rys. 8.6. Przykład ronda turbinowego typu jajowego przedstawiono przebieg drogi dla rowerów niezgodny z przepisami. Ze względu na szerokość wyspy dzielącej i przesunięcie przejazdów dla rowerów względem siebie, nie ma możliwości zachowania przejezdności na drodze dla rowerów.

2. Na rysunkach z zastosowaniem baypasa pokazać jak proponowane jest rozwiązanie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów. Czy zdaniem ekspertów lepiej jest przez baypas wyznaczyć dwa przejścia dla pieszych na przedłużeniu przejść przez wloty, czy jedno przejście pomiędzy nimi?
Odpowiedz
#3
(29.10.2020, 14:45:49)jpatron napisał(a): 1. Na rysunku Rys. 8.6. Przykład ronda turbinowego typu jajowego przedstawiono przebieg drogi dla rowerów niezgodny z przepisami. Ze względu na szerokość wyspy dzielącej i przesunięcie przejazdów dla rowerów względem siebie, nie ma możliwości zachowania przejezdności na drodze dla rowerów.

2. Na rysunkach z zastosowaniem baypasa pokazać jak proponowane jest rozwiązanie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów. Czy zdaniem ekspertów lepiej jest przez baypas wyznaczyć dwa przejścia dla pieszych na przedłużeniu przejść przez wloty, czy jedno przejście pomiędzy nimi?

     
Uwaga do rysunku 8.6. jest zasadna. Pokazane rozwiązanie prowadzenia drogi rowerowej przez wyspę dzielącą wlot od wylotu nie daje możliwości przejazdu rowerów. Należy jeszcze dodać , że są też rowery z przyczepką do przewożenia dzieci. Wtedy jest już dramat. Jeśli mamy taką wyspę jedynym wyjściem będzie zdjęcie barierek zabezpieczających i poprowadzenie drogi rowerowej prosto. Wtedy jest kolejny problem bo według projektu WRD-31-3 (6.4.10) taka wyspa ma mieć szerokość nie mniejszą jak 2,5m . na rysunku 6.4.1 a) jest 2,5 m , a na rys. 6.4.1.b) jest ok 3,0 – 2,5 m. Jeśli od szerokości wyspy odejmiemy skrajnię drogową 2x0,5m = 1,0m to mamy szerokość użytkową wyspy 1,5m na rysunku 6.4.1 a) lub od 1,5 od 2,0m na rys. 6.4.1.b) . Rower z przyczepką dla dzieci ma długość 3,0 – 3,5m
Proponowałem wielokrotnie aby wprowadzić do przepisów rondo kierunkowe, które w większości przypadków daje lepsze rozwiązania od ronda turbinowego. W przypadku prowadzenia drogi rowerowej, szerokość wyspy w miejscu przejazdu dla rowerów może wynosić od 4,0m dla dwupasowych rond kierunkowych o średnicy zewnętrznej 30,0m do ok. 20,0m dla tych rond o średnicy 60,0m.
Rondo kierunkowe jest opisane między innymi w „Inżynierze Budownictwa” nr 10/2019 „jakie rondo dwupasmowe” (można odczytać z komórki).
Odpowiedz
#4
(20.12.2020, 09:35:30)Jan Sontowski napisał(a):
(29.10.2020, 14:45:49)jpatron napisał(a): 1. Na rysunku Rys. 8.6. Przykład ronda turbinowego typu jajowego przedstawiono przebieg drogi dla rowerów niezgodny z przepisami. Ze względu na szerokość wyspy dzielącej i przesunięcie przejazdów dla rowerów względem siebie, nie ma możliwości zachowania przejezdności na drodze dla rowerów.

2. Na rysunkach z zastosowaniem baypasa pokazać jak proponowane jest rozwiązanie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów. Czy zdaniem ekspertów lepiej jest przez baypas wyznaczyć dwa przejścia dla pieszych na przedłużeniu przejść przez wloty, czy jedno przejście pomiędzy nimi?

     
Uwaga do rysunku 8.6. jest zasadna. Pokazane rozwiązanie prowadzenia drogi rowerowej przez wyspę dzielącą wlot od wylotu nie daje możliwości przejazdu rowerów. Należy jeszcze dodać , że są też rowery z przyczepką do przewożenia dzieci. Wtedy jest już dramat. Jeśli mamy taką wyspę jedynym wyjściem będzie zdjęcie barierek zabezpieczających i poprowadzenie drogi rowerowej prosto. Wtedy jest kolejny problem bo według projektu WRD-31-3 (6.4.10) taka wyspa ma mieć szerokość nie mniejszą jak 2,5m . na rysunku 6.4.1 a) jest 2,5 m , a na rys. 6.4.1.b) jest ok 3,0 – 2,5 m. Jeśli od szerokości wyspy odejmiemy skrajnię drogową 2x0,5m = 1,0m to mamy szerokość użytkową wyspy 1,5m na rysunku 6.4.1 a) lub od 1,5 od 2,0m na rys. 6.4.1.b) . Rower z przyczepką dla dzieci ma długość 3,0 – 3,5m
Proponowałem wielokrotnie aby wprowadzić do przepisów rondo kierunkowe, które w większości przypadków daje lepsze rozwiązania od ronda turbinowego. W przypadku prowadzenia drogi rowerowej, szerokość wyspy w miejscu przejazdu dla rowerów może wynosić od 4,0m dla dwupasowych rond kierunkowych o średnicy zewnętrznej 30,0m do ok. 20,0m dla tych rond o średnicy 60,0m.
Rondo kierunkowe jest opisane między innymi w „Inżynierze Budownictwa” nr 10/2019 „jakie rondo dwupasmowe” (można odczytać z komórki).
Odpowiedz
#5
(20.12.2020, 09:35:30)Jan Sontowski napisał(a):
(29.10.2020, 14:45:49)jpatron napisał(a): 1. Na rysunku Rys. 8.6. Przykład ronda turbinowego typu jajowego przedstawiono przebieg drogi dla rowerów niezgodny z przepisami. Ze względu na szerokość wyspy dzielącej i przesunięcie przejazdów dla rowerów względem siebie, nie ma możliwości zachowania przejezdności na drodze dla rowerów.

2. Na rysunkach z zastosowaniem baypasa pokazać jak proponowane jest rozwiązanie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów. Czy zdaniem ekspertów lepiej jest przez baypas wyznaczyć dwa przejścia dla pieszych na przedłużeniu przejść przez wloty, czy jedno przejście pomiędzy nimi?

     
Uwaga do rysunku 8.6. jest zasadna. Pokazane rozwiązanie prowadzenia drogi rowerowej przez wyspę dzielącą wlot od wylotu nie daje możliwości przejazdu rowerów. Należy jeszcze dodać , że są też rowery z przyczepką do przewożenia dzieci. Wtedy jest już dramat. Jeśli mamy taką wyspę jedynym wyjściem będzie zdjęcie barierek zabezpieczających i poprowadzenie drogi rowerowej prosto. Wtedy jest kolejny problem bo według projektu WRD-31-3 (6.4.10) taka wyspa ma mieć szerokość nie mniejszą jak 2,5m . na rysunku 6.4.1 a) jest 2,5 m , a na rys. 6.4.1.b) jest ok 3,0 – 2,5 m. Jeśli od szerokości wyspy odejmiemy skrajnię drogową 2x0,5m = 1,0m to mamy szerokość użytkową wyspy 1,5m na rysunku 6.4.1 a) lub od 1,5 od 2,0m na rys. 6.4.1.b) . Rower z przyczepką dla dzieci ma długość 3,0 – 3,5m
Proponowałem wielokrotnie aby wprowadzić do przepisów rondo kierunkowe, które w większości przypadków daje lepsze rozwiązania od ronda turbinowego. W przypadku prowadzenia drogi rowerowej, szerokość wyspy w miejscu przejazdu dla rowerów może wynosić od 4,0m dla dwupasowych rond kierunkowych o średnicy zewnętrznej 30,0m do ok. 20,0m dla tych rond o średnicy 60,0m.
Rondo kierunkowe jest opisane między innymi w „Inżynierze Budownictwa” nr 10/2019 „jakie rondo dwupasmowe” (można odczytać z komórki).
Odpowiedz
#6
(20.12.2020, 09:35:30)Jan Sontowski napisał(a):
(29.10.2020, 14:45:49)jpatron napisał(a): 1. Na rysunku Rys. 8.6. Przykład ronda turbinowego typu jajowego przedstawiono przebieg drogi dla rowerów niezgodny z przepisami. Ze względu na szerokość wyspy dzielącej i przesunięcie przejazdów dla rowerów względem siebie, nie ma możliwości zachowania przejezdności na drodze dla rowerów.

2. Na rysunkach z zastosowaniem baypasa pokazać jak proponowane jest rozwiązanie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerów. Czy zdaniem ekspertów lepiej jest przez baypas wyznaczyć dwa przejścia dla pieszych na przedłużeniu przejść przez wloty, czy jedno przejście pomiędzy nimi?

     
Uwaga do rysunku 8.6. jest zasadna. Pokazane rozwiązanie prowadzenia drogi rowerowej przez wyspę dzielącą wlot od wylotu nie daje możliwości przejazdu rowerów. Należy jeszcze dodać , że są też rowery z przyczepką do przewożenia dzieci. Wtedy jest już dramat. Jeśli mamy taką wyspę jedynym wyjściem będzie zdjęcie barierek zabezpieczających i poprowadzenie drogi rowerowej prosto. Wtedy jest kolejny problem bo według projektu WRD-31-3 (6.4.10) taka wyspa ma mieć szerokość nie mniejszą jak 2,5m . na rysunku 6.4.1 a) jest 2,5 m , a na rys. 6.4.1.b) jest ok 3,0 – 2,5 m. Jeśli od szerokości wyspy odejmiemy skrajnię drogową 2x0,5m = 1,0m to mamy szerokość użytkową wyspy 1,5m na rysunku 6.4.1 a) lub od 1,5 od 2,0m na rys. 6.4.1.b) . Rower z przyczepką dla dzieci ma długość 3,0 – 3,5m
Proponowałem wielokrotnie aby wprowadzić do przepisów rondo kierunkowe, które w większości przypadków daje lepsze rozwiązania od ronda turbinowego. W przypadku prowadzenia drogi rowerowej, szerokość wyspy w miejscu przejazdu dla rowerów może wynosić od 4,0m dla dwupasowych rond kierunkowych o średnicy zewnętrznej 30,0m do ok. 20,0m dla tych rond o średnicy 60,0m.
Rondo kierunkowe jest opisane między innymi w „Inżynierze Budownictwa” nr 10/2019 „jakie rondo dwupasmowe” (można odczytać z komórki).
Odpowiedz
#7
Uwaga do rysunku 8.7
Rys.  8.7.  Przykład ronda typu kolanowego
Rondo typu kolanowego ( podobnie jak skrzyżowanie z dominującą relacja skręcającą )  winno być rozwiązane tak aby uwzględnić dominującą relację skręcającą. Oznacza to , że gdy mamy skrzyżowanie o czterech wlotach :N, E, S, W,  (opisane jak strony świata)  i jest na niej dominująca relacja na przykład  S-E (w prawo)  to musi być relacja powrotna  E-S ( w lewo) .  Przy normalnym rozkładzie natężeń strumienie  „tam” i  „z powrotem” są podobne. 
Na rysunku 8.7 nie znajdziemy ani jednej pary wlotów – wylotów dla głównej relacji skręcającej dla ruchu „tam” i „z powrotem”.  Natomiast mamy:
z wlotu S – dwa pasy w prawo ( w tym jeden bypasem);
z wlotu E – dwa pasy w prawo;
z wlotu N – dwa pasy na wprost;
z wlotu E – dwa pasy w prawo ( choć oznakowane jest jeden pas w prao)
Nie ma ani jednego wlotu z dwoma pasami w lewo ( trzeci wylot )
Na rysunku 8.7. nie  pokazano ronda typu kolanowego.
Odpowiedz