WRD-42-2 - Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów. Część 2: Projektowanie dróg dla rowerów, dróg dla pieszych i rowerów oraz pasów i kontrapasów ruchu dla rowerów
#1
Zapraszamy do dyskusji
Odpowiedz
#2
W rozdziale 14 uwzględnić barierosiedziska jako narzędzie do  odgrodzenia DDR i przystanku.

Przykład z Krakowa ( źródło: lovekrakow.pl)
[Obrazek: 771419330579_6_2014-12-22_BARIERKI_WISLI...2_KALI.jpg]
Odpowiedz
#3
1. Uwaga ogólna – na rysunkach opisać zastosowane oznakowanie poziome. Rysunki wykonywać za zachowaniem skali.
2. Tab. 8.2.1. Szerokość L jednokierunkowej drogi dla rowerów w zależności od natężenia miarodajnego ruchu rowerów – niezrozumiałe jest dopuszczenie zmniejszenia szerokości drogi dla rowerów do 1,2 m – czyli poniżej szerokości przepisowej. Szerokość taka nie daje możliwości wyprzedzenia ani ominięcia drugiego rowerzysty. Ewentualne dopuszczenie takiego rozwiązania mogłoby być rozważone w wypadku przylegania drogi dla rowerów bezpośrednio do drogi dla pieszych położonej na tej samej wysokości i musiałoby być poprzedzone zmianą rozporządzenia (Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie).
3. W rozdziale 11. Trasa dla rowerów w przekroju podłużnym. Uwzględnić mniejsze promienie łuków w obrębie skrzyżowań (r =4-5 m). Rozwiązanie to z jednej strony ułatwi stosowanie standardów w praktyce, z drugiej ciaśniejsze łuki wymusza mniejszą prędkość w obrębie skrzyżowań.
4. 13.2. Segregacja ciągła (11) - zastosowanie segregacji pasa dla rowerów od strony wysokiego krawężnika uważam za niepotrzebne i nieuzasadnione zwiększanie kosztów. Krawężnik ograniczający jezdnie jest elementem stosowanym standardowo i kierujący rowerem powinien się go spodziewać. W miejscach szczególnie niebezpiecznych można zastosować elementy odblaskowe na samym krawężniku.
5. W rozdziale 14. Ruch rowerów w rejonie przystanków transportu zbiorowego – dopuścić rozwiązanie będące połączeniem rozwiązanie (8) i (9) kiedy zatoka autobusowa wymusza przerwanie pasa dla rowerów lub jednokierunkowej drogi dla rowerów prowadzonej przy jezdni. Rozwiązanie takie pokazano w Standardach projektowych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego rys 1.14 D.
Odpowiedz
#4
Kwestie które nie znalazły się w dokumentach a moim zdaniem powinny:
1. Szczegółowe rozwiązanie zjazdów indywidualnych i publicznych w poprzek dróg dla rowerów
2. Szczegółowe rozwiązanie krawężników obniżonych w poprzek dróg dla rowerów i połączeń bezszwowych, z opisaniem sposobu odwodnienia.
Odpowiedz
#5
Należy rekomendować unikanie rozdzielania rodzaju infrastruktury dla pieszych i rowerzystów na wzniesieniu - jeśli projektujemy wznoszącą się drogę rowerową, to nie powinny być projektowane obok schody dla pieszych (którzy i tak wybiorą w praktyce łagodne pochylenie trasy rowerowej, a już na pewno rodzice z wózkami), tylko równoległy chodnik stopniowo się wznoszący, z powierzchniami spoczynkowymi.
Odpowiedz
#6
W ciągu kilku miesięcy wejdzie w życie nowelizacja ustawy 'Prawo o ruchu drogowym' dotycząca hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego i urządzeń wspomagających ruch.
Link do strony Ministerstwa Infrastruktury:
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/no...QL5hHg1zjA

Pytanie, czy nie warto wziąć tego faktu pod uwagę przy opracowaniu nowych wytycznych projektowania infrastruktury drogowej. Może to mieć znaczenie zwłaszcza dla parametrów ścieżek rowerowych, dróg dla rowerów, ciągów współdzielonych, itd. Głównie ich skrajni.
W niektórych krajach (USA, Kanada) istnieją takie wytyczne lokalne, ponieważ duży wpływ na bezpieczeństwo i komfort poruszania się ma struktura rodzajowa użytkowników - inaczej gdy np. po ścieżce rowerowej poruszają się tylko rowerzyści, inaczej gdy oprócz nich mogą korzystać z nich rolkarze, hulajnogi elektryczne i kilka innych urządzeń.
Oczywiście wszystko zależy od natężenia ruchu, które rośnie coraz bardziej jeśli chodzi o rowerzystów, użytkowników hulajnóg zwykłych i elektrycznych, rolkarzy, itp.
Odpowiedz
#7
Czy w Wytycznych poruszana jest różnica pomiędzy "kontrapasem rowerowym" a "kontraruchem rowerowym" (czyli nieoznakowanym na całej długości odcinka ciągiem rowerowym)??
Niektóre miasta (np. Kraków) stosują "kontrapasy", a także "kontraruch" - niekiedy w tych miejscach nie ma zapewnionej skrajni dla rowerów i samochodów, a bezpośrednio przy ciągu rowerowym jest zatoka postojowa dla samochodów. W takich przypadkach rowerzysta nie ma miejsca na minięcie się z samochodem osobowym.
Odpowiedz