WRD-41-4 - Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych
#1
Zapraszamy do dyskusji
Odpowiedz
#2
W wytycznych dotyczących oświetlenia brakuje odniesienia do przejść sugerowanych które mają być wprowadzone w WRD-41-3. 

Przejścia sugerowane tworzą osobną grupę przejść na których ruch pieszych jest podporządkowany wobec ruchu samochodów.
Wytyczne powinny zatem dopuszczać możliwość niestosowania oświetlenia na przejściach sugerowanych i to powinno być wprost i jasno napisane w wytycznych. 

Zdarza się niestety często tak, że projektanci dla przejścia sugerowanego stosują wytyczne dla przejść dla pieszych (nie chcą ponosić odpowiedzialności prawnej za wypadki), czego konsekwencją jest projektowane oświetlenia na nich. 

Na odcinkach dróg nieoświetlonych generuje to koszty liczone często w setkach tysięcy złotych (kilkanaście lamp LED dla stref przejściowych oraz linie kablowe do zasilania liczone w setkach metrów, czasami tysiącach metrów).
Odpowiedz
#3
Nie należy popierać koncepcji "aktywnych" przejść dla pieszych, tzn. włączających dodatkowe funkcje w momencie detekcji pieszego. Niestety nie można zagwarantować 100% sprawności technicznej takiego systemu, a najmniejszy błąd jest niedopuszczalny jeśli mowa o urządzeniach BRD. Jeśli pieszy się pojawia, a urządzenie nie działa, sytuacja jest oczywiście niedopuszczalna, ale również jeśli pieszego nie ma, a urządzenie zadziała (np. przebiegające zwierzę), to jest to równie niebezpieczne, bo uczy kierowcę, że przy działającym urządzeniu może nie być pieszego, czyli cała idea przestaje mieć sens.
Odpowiedz