WRD-41-3 - Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 3: Projektowanie przejść dla pieszych
#1
Zapraszamy do dyskusji
Odpowiedz
#2
punkt 5.2 (5) Przejście zwykłe z wyniesioną powierzchnią to przejście z utworzoną powierzchnią wyniesioną ponad poziom nawierzchni jezdni na wysokość poziomu chodnika. Wyniesienie stanowi element uspokojenia ruchu pojazdów. Powierzchnia wyniesiona ułatwia pieszym przechodzenie przez jezdnię na wyniesionym skrzyżowaniu lub progu płytowym.

Brak jest tu mowy o drogach rowerowych, ścieżkach rowerowych na wyniesionym przejściu dla pieszych, budowanym z prefabrykowanych progów płytowych.

[Obrazek: IMAG1625.jpg][Obrazek: IMAG1638.jpg]
Odpowiedz
#3
Należy unikać przejść niby "bezkolizyjnych" w miastach, a przynajmniej w ich centrach, bo to de facto oznacza pokonywanie różnicy wysokości przez pieszego, albo w górę - kładka, albo w dół - przejście podziemne. A jest to najbardziej uciążliwe dla pieszego, który jest jedynym uczestnikiem ruchu niewspomaganego w poruszaniu się żadnym urządzeniem mechanicznym. Nawet pokonywanie różnicy wysokości przez pojazdy (tunele, wiadukty) nie jest korzystnym rozwiązaniem w miastach z uwagi na terenochłonność takich konstrukcji cennego gruntu w mieście. To prędkość samochodów powinna być dostosowana do prędkości "miejskich", a przy niewielkich prędkościach o wiele prostszym, wygodniejszym i tańszym rozwiązaniem są przejścia naziemne.
Odpowiedz
#4
Proponuję skorygować rysunek 8.2 na s. 24 w części (e) poprzez poprowadzenie przejścia dla pieszych również przez torowisko tramwajowe i rozsunięcie peronów (w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy) tak by zmieścić szerokość przejścia dla pieszych
Odpowiedz
#5
pkt "10.6 Przejścia dla pieszych przez drogę dla rowerów" - należy raczej rezygnować z przejść dla pieszych przed drogi dla rowerów z tej racji, że zwiększają chaos w przestrzeni i w ilości oznakowania, por. np.: https://www.prawodrogowe.pl/informacje/p...a-pieszych
Odpowiedz
#6
Należy rozważyć powszechne stosowanie w miastach przejść typu X - sygnał zielony dla pieszych otwarty we wszystkich kierunkach jednocześnie, z możliwością przejścia na skos
Odpowiedz