WRD-41-2 - Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 2: Projektowanie dróg dla pieszych
#1
Zapraszamy do dyskusji
Odpowiedz
#2
1. W opisie Rys. 7.2.4 Zasady usytuowanie drogi dla pieszych wzdłuż drogi zamiejskiej lub ulicy poza strefą bezpieczeństwa drogi, zamiast strefa bezpieczeństwa drogi powinno być jezdni.
2. W opisie Rys. 7.2.9 Przykład usytuowania drogi dla pieszych przy krawędzi ulicy oraz Rys. 7.2.8 Zasady sytuowania drogi dla pieszych przy krawędzi ulicy, zamiast krawędzi ulicy powinno być jezdni.
3. Zapis: „Skrzyżowania dróg pieszych i rowerowych, na których natężenie ruchu pieszego jest znaczące (np. okolice szkół, miejsc użyteczności publicznej, centrów handlowych, przystanków komunikacji zbiorowej) i występuje potrzeba zapewnienia pierwszeństwa bezwzględnego pieszemu, należy kształtować np. poprzez zastosowanie nawierzchni drogi dla pieszych w części wspólnej (przykład przedstawiono na rys. 10.1.1).” oraz rysunek przedstawiają sytuację niejasną w której nie wiadomo kto ma pierwszeństwo. Sugeruję zastosowanie przejścia dla pieszych P-10.
4. Na Rys. 11.2.3. Przykład rozwiązania drogi dla pieszych w obszarze zjazdu z pochylniami na pasie ruchu dla pieszych niezrozumiałe jest zwężenie chodnika ze względu na zjazd. Zwężenie jest większym uniedogodnieniem niż częściowe obniżenie niwelety.
Odpowiedz
#3
W niniejszych wytycznych powinno się podkreślać, że szerokości ciągów pieszych są podawane jako MINIMALNE, a w planowaniu i projektowaniu powinno wziąć się pod uwagę natężenie ruchu pieszych i innych użytkowników korzystających z tych tras.
Dotyczy to również części rysunkowej, gdzie obecnie w ogólne nie jest wskazane, że zapis dotyczy MINIMUM.

Ma to duże znaczenie, wg mnie, ponieważ często widzimy nieodpowiednio dobrane szerokości np. chodników przy krawędzi jezdni, na których jest spore natężenie ruchu pieszych, bo np. jest to trasa do szkoły, kościoła, itp. Wpływa to wtedy negatywnie na bezpieczeństwo pieszych, a także komfort ich poruszania się - zwłaszcza osób niepełnosprawnych i rodziców z wózkami dziecięcymi.
Odpowiedz