WRD-41-1 - Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Część 1: Planowanie tras dla pieszych
#1
Zapraszamy do dyskusji
Odpowiedz
#2
Mam pytanie odnośnie definicji. Czym się różni obszar zabudowany od terenu zabudowy? Na rys. 6.1.1. jest różnica pomiędzy obszarem zabudowanym, a terenem zabudowy. Wiem, że obszar zabudowany zaczyna się znakiem D-42, a kończy D-43.
Odpowiedz
#3
(14.10.2020, 19:58:45)Muffelig napisał(a): Mam pytanie odnośnie definicji. Czym się różni obszar zabudowany od terenu zabudowy? Na rys. 6.1.1. jest różnica pomiędzy obszarem zabudowanym, a terenem zabudowy. Wiem, że obszar zabudowany zaczyna się znakiem D-42, a kończy D-43.

Dziękujemy za pytanie. Przekazujemy je do Ministerstwa Infrastruktury
Odpowiedz
#4
1.      Niezrozumiałe jest wprowadzanie nowych pojęć takich jak pas ruchu dla pieszych (wszystkie inne pasy ruchu w ustawodawstwie to pasy ruchu dla pojazdów) oraz ścieżka dla pieszych. Nie widzę potrzeby rozróżniania chodników o niższych parametrów od innych chodników. 

2.      Niezrozumiałe jest dla mnie pojęcie priorytetu dla pieszych w kontekście Rys. 6.1.1 Prędkość dopuszczalna pojazdów i poziom priorytetu dla pieszych. Priorytet dla pieszych rozumiem, jako preferencja bezpieczeństwa i wygody pieszych nad przepustowością i płynnością ruchu. W związku z tym już w terenie zabudowanym pieszy powinien mieć pewien poziom priorytetu. Przy strefie 30k/h wykres jest niemal płaski co pozwala na prawie brak priorytetu, tymczasem powinien on być co najmniej średni.
Odpowiedz
#5
W wytycznych należy ująć konieczność zachowania niwelety chodnika, szczególnie w poziomie na zjazdach z posesji. Obecnie chodnik jest obniżany i dostosowywany do wyjazdów z bramy (max 1-2 przejazdy dziennie) a nie do wygody pieszych (wielokrotnie więcej użytkowników dziennie). Obniżenie dla pojazdów powinno być tylko na skraj chodnika, większą część powierzchni pozostawiając na równej wysokości.
Przykład obecnego polskiego zastosowania: https://goo.gl/maps/6kBzeUv5xBBThsc69
Przykład proponowanego zastosowania (Litwa): https://goo.gl/maps/AQ7Uiu12xWGtQJSW9
Odpowiedz
#6
uwaga ogólna - należy uwzględnić planowane zastąpienie Studium uwarunkowań przez Plan ogólny, a przy okazji tych zmian zastrzec w Planie nie tylko "zalecenie" uwzględniania Wytycznych przy sporządzaniu tego rodzaju dokumentów, ale obowiązek.
Odpowiedz
#7
Proponuję jeszcze uwypuklić zalecenie stosowania jednolitej nawierzchni chodnika prowadzącego przez wyjazd z posesji. Obecnie często jest stosowane niestety wyodrębnianie powierzchni wyjazdu innym rodzajem nawierzchni czy wręcz kolorem, "przecinając" ciągłość chodnika (pojazd wyjeżdża kilka razy dziennie, a piesi przechodzą wielokrotnie). A to pojazd wyjeżdżający z posesji ma obowiązek ustąpić pieszym idącym wzdłuż chodnika, na którym powinna być zachowana ciągłość rodzaju i koloru nawierzchni, podkreślająca ich pierwszeństwo.
Odpowiedz