WRD-22-3 - Wytyczne projektowania odcinków dróg zamiejskich. Część 3. Wyposażenie techniczne
#1
Zapraszamy do dyskusji
Odpowiedz
#2
Dzień dobry
Proszę o uruchomienie osobnych wątków dla elementów zawartych w tej części Wytycznych
Odpowiedz
#3
(06.10.2020, 12:53:18)Krzysztof_Olszowy napisał(a): Dzień dobry
Proszę o uruchomienie osobnych wątków dla elementów zawartych w tej części Wytycznych

Dzień dobry, 
dziękujemy za wpis. Proponujemy odnosić się do numerów rozdziałów tego WRD. Jeśli będzie dużo wpisów nt. poszczególnych zagadnień wówczas faktycznie otworzymy nowe wątki w ramach tego WRD.
Odpowiedz
#4
Dzień dobry
Na wstępie chciałbym zwrócić uwagę na definicje (rozdział 3, punkt 3.1) - brakuje tam wg mnie definicji dla przejazdu awaryjnego typu GATE (przykład www.variogate.pl - istnieje więcej tego typu systemów). Są to rozwiązania stosowane na zachodzie od wielu lat w miejscach, gdzie wymagane jest stworzenie w sytuacji zagrożenia szybkiego przejazdu. Systemy te są badane zgodnie z normą EN1317 i posiadają certyfikaty. Obawiam się, że brak takiej definicji spowoduje zamknięcie się Projektantów czy Zamawiających na stosowanie barier rozbieralnych, a przecież tworzone wytyczne nie powinny być zamknięte na istniejące już oraz nowe rozwiązania techniczne.
Krzysztof Olszowy
Odpowiedz
#5
Dzień dobry,
chciałabym się odnieść do punktu 8.1.2. Analiza zasadności stosowania barier
(8) Przeszkodami nie są w myśl niniejszych wytycznych:
1) maszty sygnalizatorów świetlnych w obszarze skrzyżowań drogowych przy prędkościach
dopuszczalnych Vdop < 70 km/h (wymagana oddzielna ocena zagrożenia w przypadku prowadzenia
linii tramwajowych)

Czy nie lepsze byłoby wskazanie domkniętego przedziału prędkości? Wydaje mi się, że taki zapis może budzić wątpliwość, czy aby na pewno autor wytycznych nie miał na myśli "mniejsze lub równe", mimo że zapisane jest "mniejsze". Szczególnie, że na drogach zamiejskich najczęściej przy sygnalizacjach świetlnych prędkość jest obniżana do 70km/h. Dodatkowo na poparcie takiego toku myślenia można wskazać wytyczne jakie w 2014 r. GDDKiA przekazała do konsultacji, gdzie wskazano propozycję zmiany, w której jest zapis, że maszty sygnalizacji nie są przeszkodami niezależnie od prędkości na drodze. Oczywiście nie weszło to w życie z uwagi na inne problemy z całą propozycją zmian wytycznych, ale widać w tym miejscu, że w ogóle rozważano takie rozwiązanie i zauważono konieczność doprecyzowania zapisów w tej kwestii.

Podsumowując zapis powinien wyglądać, tak aby była wskazana Vdop<=70km/h lub Vdop<=60km/h w zależności od tego jaki był cel autora wytycznych, tak aby było to w pełni jednoznaczne i nie pozostawiała pola do własnych interpretacji. Przy czym w mojej opinii powinna to być prędkość 70km/h.
Odpowiedz