WRD-21 - Wytyczne wyznaczania skrajni dróg zamiejskich i ulic
#1
Zapraszamy do dyskusji
Odpowiedz
#2
proponuję poluzowanie zapisów dotyczących nienakładania się skrajni. Konieczność zachowania skrajni o łącznej szerokości 0,75m lub 1m może być trudna do uzyskania. W przypadku przebudowy dróg istniejących. Proponuję wskazanie skrajni między drogą dla rowerów a jezdnią jako minimum 0,5 m.

W przypadku jednokierunkowych dróg dla rowerów konieczność zachowania tak dużej skrajni jest nielogiczna, ponieważ dla pasa ruchu dla rowerów nie jest wymagana żadna skrajnia.
Odpowiedz
#3
WRD-21 - Wytyczne wyznaczania skrajni dróg zamiejskich i ulic
1. Rozdział 1, akapit (1) punkt 7) - literówka powinno być skrajnia budowli (jest skrajni)
2. Rozdział 3 - tab. 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 - na rysunkach skrajni wskazana jest wysokość krawężnika 16 cm. Wnioskuję, aby ten wymóg nie obowiązywał w rejonie przystanków autobusowych, tramwajowych, tramwajowo-autobusowych. Obecnie autobusy niskopodłogowe po przyklęku mają poziom podłogi na wysokości 22-23 cm nad poziomem jezdni. Obecnie stosowane krawężniki 16 cm niwelują nieznacznie wysokość wsiadania, jednakże dla obsługi osób na wózkach niezbędne jest rozkładanie dedykowanej rampy. Dopuszczenie wyższych krawężników umożliwi usprawnienie w wymianie pasażerów na przystankach. Ponadto na przystankach tramwajowych standardem jest krawężnik o wysokości 35 ponad główką szyny (poziomem jezdni w przpadku wspólnego torowiska tramwajowo-autobusowego). Stosowanie krawężnika o wysokości 16 cm stwarza ogromne problemy z wymianą pasażerską z tramwaju. Dlatego należy wprowadzić wyjątek w przepisach od wysokości krawężnika na przystankach autobusowych.
3. Rozdział 4 punkt (11) - należy określić o ile minimalnie należy zwiększać skrajnię pieszą w tunelach pod wiaduktami. Lub odesłać do innych przepisów jak w rozdziale 5 punkt (12).
4. Rozdział 5 punkt (2) - należy określić minimalną wolną przestrzeń pomiędzy punktowymi elementami lub przenieść ten punkt przed punkt (9), (10), (11), które opisuję szczegółowo tę kwestię.
5. Rozdział 5 punkt (5), tab. 5.1, tab. 5.2 - podano, że można zmniejszyć pasy bezpieczeństwa z 0,5 m do 0,25 m w przypadku gdy wysokość obrzeża lub krawężnika jest wyższa niż 0,05 m. Nie określono maksymalnej wysokości tego obrzeża/krawężnika. Należy określić maksymalną wysokość tych elementów - analogicznie jak w rozdziale 3.
6. Rozdział 5 punkt (7) - punkt powtarza się dwa razy
7. Rozdział 5 punkt (11) - nie powinno się w ogóle dopuszczać stosowania punktowych elementów o wysokości >0,9m jak wskazano w punkcie (2). Taka sytuacja powinna być rozpatrywana, jako dwie jednokierunkowe drogi dla rowerów - nie w ramach jednej drogi dla rowerów.
8. Rozdział 5 rys. 5.1 - powinna być określona maksymalna dopuszczalna szerokość przeszkody, która może znajdować się w skrajni drogi dla rowerów. Po przekroczeniu tej szerokości powinno to być rozpatrywane jako dwie jednokierunkowe drogi dla rowerów.
9. Rozdział 6 tab. 6.1 – w tabeli wskazano wartość b ≥0,5, na rysunku obok wpisano wartość 0,5 m. Nie pokazano na rysunku gdzie jest wartość b.
10. Rozdział 6 tab. 66.2 – literówka w numerze tabeli – powinno być 6.2
11. Rozdział 6 tab. 6.3 – w tabeli wskazuje się wartość b2, na rysunku brak takiej wartości – jest b.
12. Rozdział 6 tab. 6.3 – w niektórych miastach wykonuje się opaskę separującą pas ruchu dla pieszych od drogi dla rowerów ze spadkiem (obrzeże przy drodze dla rowerów i przy chodniku ma wysokość 0 cm, ale pomiędzy tymi ciągami jest różnica wysokości). Czy w takim wypadku powinniśmy przyjmować wartość jak dla braku wysokości obrzeża, czy dla wysokości >5 cm?
13. Rozdział 7 rys. 7.1 – literówka powinno być strefy bezpieczeństwa – jest trefy bezpieczeństwa
14. Rozdział 7 – nie podano w jaki sposób obliczać wartość LSB
Odpowiedz